κουφώματα αλουμινίου | κουφώματα συνθετικά | επικαλύψεις κτηρίων

our news

11/2012

paMIL and DPHellas is sponsoring a conference on “Green & Sustainable Buildings – New Trends and Standards in the building sector” taking place in Thessaloniki on 24 November 2011.

05/2012

The camps ‘Skoura’ in Halkidiki trust pamil and proceed to replace their old frames.

07/2011

paMIL continues its growth and is a founding member and major shareholder of the company DPHellas. The resulting shape through syndicated epicheirin, is the greatest power in production of panels for building construction and use across Greece.

04/2011

paMIL implementing “spare doorstep.” Having certification CE, the expertise and capacity to handle this program starts replacements frames, giving eligible customers the opportunity of replacing the frames, with minimal cost.

10/2012

paMIL once again investing in equipment and production process by implementing a new investment program under the Regional Operational Programme “Macedonia – Thrace Axis 4” 2007-2013. Amount of investments: 212.200,73€.

12/2009

Award Commendation paMIL under awards construction aluminum 2009 by the Greek Aluminium Association. The paMIL participated in the contest to work in Olive Thessaloniki and occupied the ninth position among 23 manufacturers who took part.

06/2008

paMIL proceeds to implement new investment program entitled “Operational Programme Programme of Central Macedonia”. Investment amount: 197.002,97€

11/2006

Certification CE. Pioneered developments, paMIL is one of the first companies in Greece that adhere to the Process Control (FPC) fabricating aluminum elvial multilock systems, and guided by the requirements set by European legislation, and thus obtains CE certificate for the products manufactured.

02/2005

Continuous investment in modern equipment is an integral part of the philosophy that governs paMIL. Implementation of an investment project entitled “Strengthening youth entrepreneurship.” Investment amount: 132.500,00€

08/2003

Ιδρύεται η ατομική επιχείρηση paMIL από τον Παύλο Μυλωνά, βασιζόμενος στις συμβουλές και την καθοδήγηση του πατέρα του Δημήτρη Μυλωνά, ο οποίος με πείρα 35 ετών στο αντικείμενο δίνει σωστές κατευθύνσεις, θέτοντας τα θεμέλια για την ανοδική πορεία της επιχείρησης.

01/1992

Migrating to a new building (300 m) just outside the city of Edessa. Investing and introduce state-automated machinery, direct from Sweden, in order to meet the growing needs of the market.

06/1974

Establishment and launch facilities at 120m within the city of Edessa. The company of the first years of operation, undertaken and performed construction countless private and public projects. Among these schools, buildings Fire Brigade, MOT facilities, health centers, etc.

05/2005

Final installation in a private area of ​​4,000 sq.m. in the suburb of Edessa, where it still stands today.

Copyright © paMIL 2010 - 2020 | facebook | designed by: AGrafix | development by: 3www.gr