κουφώματα αλουμινίου | κουφώματα συνθετικά | επικαλύψεις κτηρίων

pamil-kerdizoπόσο κερδίζω; pamil-pistopoiisi-ceπιστοποίηση CE πιστοποίηση ISO pamil-eggiisiεγγύηση paMIL giati-pamilγιατί paMIL;

πιστοποίηση ISO

Η pamil με στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου εφαρμόζει τις διαδικασίες του ISO 9001 από το καλοκαίρι του 2010. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας επιβεβαιώνει την συμμόρφωση της λειτουργίας της εταιρίας με τις τεχνικές προδιαγραφές (απαιτήσεις) του οργανισμού. Περιλαμβάνει γραπτές οργανωτικές και λειτουργικές διαδικασίες, έντυπα και οδηγίες εργασίας. Το Σύστημα αυτό παρέχει οφέλη τόσο στην επιχείρηση όσο και στον πελάτη, καθώς κάθε εργασία σχεδιάζεται εκ των προτέρων, εκτελείτε και ελέγχετε με στόχο την εξάλειψη λαθών και ατελειών. Με την χρήση του Συστήματος είναι πλέον δυνατή η ταυτοποίηση και ιχνιλασιμότητα του προϊόντος που επιτρέπει την άμεση εκτέλεση εργασιών μετά την πώληση του προϊόντος (after sales) σε ελάχιστο χρόνο. Έτσι η αντικατάσταση ενός σπασμένου υαλοπίνακα που θα απαιτούσε λήψη μέτρων από εξειδικευμένο προσωπικό και κατόπιν σε δεύτερο χρόνο αντικατάσταση, τώρα μπορεί να γίνει σε μία επίσκεψη απλά και μόνο αναφέροντας τον αριθμό του κουφώματος.

Copyright © paMIL 2010 - 2021 | facebook | designed by: AGrafix | development by: 3www.gr