Σε ένα συνεχές εξελισσόμενο κλάδο, είναι σημαντικό για την paMIL να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων.

Στα τέλη του 2020, ανέθεσε στην REALKAT ΣΥΡΜΟΣ – ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ο.Ε. την ανέγερση του δεύτερου κτιρίου παραγωγής και αποθήκευσης στην Έδεσσα.

Σε λίγους μήνες το έργο θα είναι έτοιμο να παράγει υψηλής ποιότητας τελικά προϊόντα μέσα από μία βελτιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία με τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, σε ένα περιβάλλον 1.000 τ.μ. με έντονα αρχιτεκτονικά στοιχεία.