κουφώματα αλουμινίου | κουφώματα συνθετικά | επικαλύψεις κτηρίων

Οι συμβουλές της paMIL

Οι συμβουλές της paMIL  –  γιατί κερδισμένος πελάτης είναι ο ενημερωμένος πελάτης.

Ακόμη και το καλύτερο σύστημα κουφωμάτων μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές σε περίπτωση που η κατασκευή και τοποθέτησή του δεν γίνουν σωστά. Γι αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντική η επιλογή του κατασκευαστή.
Ο πελάτης οφείλει να δώσει βαρύτητα στα παρακάτω θέματα:

Αναλυτικές προσφορές

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης και συλλογής προσφορών κουφωμάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπ όψιν τα εξής :

  • Οι προσφορές να είναι γραπτές και όχι προφορικές.
  • Να έχουν ίδιο πλήθος και τύπο κουφωμάτων.
  • Να είναι ίδιες ή πανομοιότυπες οι σειρές των κουφωμάτων.
  • Να αναγράφονται οι υαλοπίνακες που χρησιμοποιούνται (διατομή , τύπος).
  • Να αναφέρεται ο τύπος των ρόλων (πολυουρεθάνης, προφίλ) και η κίνηση τους (ηλεκτρικά ή χειροκίνητα).
  • Να αναγράφονται οι μηχανισμοί και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται.
  • Να αναγράφεται ο τύπος της κουνουπιέρας που χρησιμοποιείτε.

Κάθε σωστός επαγγελματίας οφείλει, κατά την διάρκεια της προσφοράς κουφωμάτων, να αναφέρει ξεκάθαρα τι ακριβώς προσφέρει και από πού προμηθεύεται όλα τα υλικά κατασκευής των κουφωμάτων.

Δείτε πραγματικά έργα του κατασκευαστή κουφωμάτων.

Για να δείτε πραγματικά με τι είδους κατασκευαστή κουφωμάτων, σκοπεύετε να συνεργαστείτε, καλό θα είναι να επισκεφτείτε πρόσφατα έργα του. Σε μία έκθεση κουφωμάτων θα δείτε συνήθως, τα καλύτερα δείγματα δουλειάς και τα καλύτερα εκθέματα του συγκεκριμένου κατασκευαστή. Με το να επισκεφτείτε ένα πραγματικό έργο, θα διαπιστώσετε πραγματικά δείγματα δουλειάς, και όχι πλασματικά, καθώς και το επίπεδο τοποθέτησης του κατασκευαστή, που είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια κατά την αγορά των κουφωμάτων.

Ζητάτε πάντα εγγυήσεις για τα προϊόντα που αγοράζετε.

Όλες οι εταιρίες παραγωγής προφίλ παρέχουν πιστοποιητικά αλλά και εγγυήσεις για τα προϊόντα τους. Τα παραπάνω δεν είναι αρκετά, διότι αφορούν μόνο τα προφίλ (βέργες) και όχι τα υπόλοιπα μέρη του κουφώματος (υαλοπίνακες, μηχανισμοί κουφωμάτων, κινητήρες ρολών κλπ.). Ένας σοβαρός κατασκευαστής κουφωμάτων θα πρέπει να παρέχει γραπτή εγγύηση για τα συστήματα κουφωμάτων που κατασκευάζει. Σε αυτήν την εγγύηση θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα παρέχει service σε βάθος χρόνου, να αντικαταστήσει τους διπλούς υαλοπίνακες σε περίπτωση υδρατμών, και να επιδιορθώσει η να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωματικούς κινητήρες ρολών. Σημαντικότερο όλων είναι, να εγγυάται την σωστή τοποθέτηση των κουφωμάτων καθώς και την υδατοστεγανότητα αυτών.

Επιλέξτε νωρίς τον κατασκευαστή κουφωμάτων που θα συνεργαστείτε.

Θα πρέπει να επιλέξετε νωρίς τον κατασκευαστή κουφωμάτων που θα συνεργαστείτε. Αυτό είναι απαραίτητο διότι θα χρειαστείτε συμβουλές για διάφορα θέματα, που αφορούν την τοποθέτηση των κουφωμάτων αλλά και γιατί ένας σωστός κατασκευαστής μπορεί να δώσει λύσεις σε τεχνικά ζητήματα που ενδεχομένως να προκύψουν αργότερα.

Η συμφωνία πρέπει να διατυπωθεί γραπτώς.

Εφόσον έχετε επιλέξει τον κατασκευαστή κουφωμάτων που θα συνεργαστείτε, είναι απαραίτητο η συμφωνία που θα κάνετε, να διατυπωθεί γραπτώς, σε ιδιωτικά συμφωνητικά. Σε αυτά θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά, τι προϊόντα θα παραδοθούν, σε πόσο χρόνο, και πως αυτά θα αποπληρωθούν. Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα για αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων….

Copyright © paMIL 2010 - 2021 | facebook | designed by: AGrafix | development by: 3www.gr